Utolsó frissítés: 2017. dec. 8.

Önéletrajz


PÉTER Mihály Heinrich, nyugalmazott egyetemi tanár, az MTA külső tagjának

Önéletrajza

 

A Maros megyei Sóváradon született 1929. május 11-én. Marosvásárhelyen a rom. kat. gimnáziumban 1948-ban érettségizett, majd 1954-ben a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Általános Orvosi Karán érdemoklevéllel végzett. Ezután két évig falusi körorvosként Bögözben (Hargita megye) és Mezőcsáváson (Maros megye) működött. Ezt követően 1956-tól a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen, a Mikrobiológiai Tanszéken folytatta tevékenységét. Az egyetemi hierarchia minden lépcsőfokát végigjárta: gyakornok, 1958-től tanársegéd, 1966-tól adjunktus, 1972-től előadótanár (docens), 1990-től professzor, majd 1991-től tanszékvezető 1999.évi nyugdíjazásáig. Ez idő alatt gyakorlatokat és előadásokat tartott magyar és 1962-től román nyelven is a Fogorvosi- és az Általános Orvosi Karon, valamint a továbbképző tanfolyamokon. 17 magyar és román nyelven megjelent egyetemi jegyzet megírásában vett részt, ebből 6-nak egyedüli szerzője, 4-nek fő- és 7-nek társszerzője.

Közben 1962-ben mikrobiológus szakorvosi, 1965-ben főorvosi vizsgát tett Bukarestben. Ezt követően 1971-ben Iaşiban megszerezte az orvostudomány doktora fokozatot  a Contribuţiuni la studiul bacteriologic al uretritelor. Studiul unor relaţii ecologice în biocenoza uretrală című disszertációjával. A hazai szakmai továbbképzéseken kívül több alkalommal vett részt külföldi szakképzéseken is: Heidelberg és Kiel (1973), Debrecen (1991), Budapest (1992), Szeged (1993), Bergen (Norvégia, 1993).

Az oktatáson kívül részt vett a kutatómunkában is, ami felölelte a bakteriológia, a vírustan és a mikológia több területét. Új módszert dolgozott ki az urethritisek laboratóriumi kórjelzésére. Eredeti eljárást javasolt a száj mikroflórája biocönózis típusokba való besorolására, kimutatta a konstitutív illetve az immunspecifikus védelmi mechanizmusok szoros összefüggését a szájüreg mikroflórájával. Bizonyította, hogy egyes sarjadzó gombák és baktériumok kölcsönösen erősítik kórokozó képességüket. Foglalkozott a felületi vizek mikrobás szennyeződésével, eredeti megfigyeléseket tett egyes kórokozóknak a létfeltételeik alsó határán történő túlélésére nézve. Részt vett a vírus hepatitisek kóroktanának kutatásában. A szakmai munkásságával párhuzamosan céltudatosan foglalkozott az erdélyi magyar orvos- és fogorvosképzés történetével.

Eredményeit 82 hazai és külföldi kongresszuson mutatta be, melyek összefoglalókként jelentek meg, 8 pedig in extenso. Ezeken kívül 181 dolgozatát román, magyar, német, angol, francia és orosz nyelvű szakfolyóiratok in extenso közölték.  

Több hazai és magyar tudományos társaság tagja: a Román Mikrobiológiai Társaságnak (1956-tól) és vezetőségének (1990–1999 között), a romániai Tudósok Társaságának tiszteleti (1999), a Magyar Mikrobiológiai és a Magyar Mikológiai Társaságnak (2001-től). Az Erdélyi Múzeum-Egyesület alapító- (1991-től) és tiszteletbeli tagja (2005-től), közben 1994 és 1998 között, majd 2002 és 2006 között az EME alelnöke és az Orvosi Szakosztálynak választmányi tagja is volt. 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották. A Kolozsvári Akadémiai Bizottság Orvostudományi szakbizottságának (2008-tól), a Magyar Orvostörténelmi Társaságnak (2005-tól), majd 2006-tól vezetőségi tagja is. A Magyar Egészségügyi Társaság tanácsadó testületének tagja (2007-től). A Bolyai Társaság marosvásárhelyi fiókjának alelnöke (1990–93), a Magyar Professzorok Világtanácsának rezidense volt (1997–2004).

Szakmai tevékenységéért 1998-ban Genersich Antal-díjat, 2002-ben Fehér Dániel emlékérmet, és Pápai Páriz Ferenc-díjat, majd 2004-ben Arany János Emlékérmet, 2005-ben Spielmann József-díjat kapott. 2005-ben Professor emeritus címmel, 2006-ban Zsámboky emlékéremmel tüntették ki, majd 2009-ben Genersich Antal különdíjat, Báthory István-díjat és Mikó Imre Emlékérmet kapott. Ugyanez évben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével tüntették ki. 2014-ben az EME Orvostudományi Szakosztályától Lencsés György-díjat kapott. Marosvásárhely Municípium díszpolgára 2016. május 11. óta, és  Senator pro Libri kitüntetést kapott 2016. november  25-én a Maros Megyei Könyvtártól.

 

Elérhetőség: 540103 Târgu Mureş, Aleea Cornişa nr. 20, ap.14.,

         Tel.: 0040-265-216-757,

         E-mail: peterm@rdslink.ro