Utolsó frissítés: 2017. dec. 8.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • >

  Péter H. Mária, Péter Mihály: Erdélyi szerzők orvos- és gyógyszerészettörténeti munkái 1945-2015 között. Studium kiadó, Marosvásárhely, 2016

 • >

  Péter Mihály Heinrich: Kötetlen önéletrajzom. Egy orvos életútja, adatok, emlékezések 1929––2011. Szerző kiadása, Oligraf nyomda, Marosvásárhely 2011, 1––139

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának százéves tevékenysége 1906––2006. Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 2006, 1––366

 • >

  Péter Mihály: Az erdélyi fogorvoslás történetéből. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2006, 1––359, XIII. tábl., 50 ábra

 • >

  Páll Géza, Péter Mihály: Ünnep után. A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium Emlékkönyvének II. kötet. Lyra Kiadó, Marosvásárhely, 2003, 1–76

 • >

  Páll Géza, Péter Mihály: A marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium Emlékkönyve 1702––2002. Lyra Kiadó, Marosvásárhely, 2002, 1––118

 • >

  László János, Péter Mihály: Kórokozó mikroorganizmusok. Dacia Könyvkiadó, Cluj-Napoca 1988, 1––230

Tankönyv, egyetemi jegyzet

 • >

  Péter Mihály: Orvosi mikrobiológia, fogorvostan-hallgatók részére. III. kiadás. Marosvásárhely, OGYE 1996, nyomtatva az Egyetemi nyomdában, 1––170

 • >

  Péter M., Domokos L., Piros Sanda, Toma Felicia, Lőrinczi Lilla: Îndreptar de lucrări practice de microbiologie pentru uzul studenţilor Fac. de medicină. Ed. a III-a, Târgu Mureş, UMF, 1994, 1––225

 • >

  Péter M.: Microbiologie medicală pentru uzul stud. Fac. de stomatologie. Ed. a III-a, Târgu Mureş, UMF, 1991, 1––332

 • >

  László I., Péter M., Domokos L., Piros Sanda: Microbiologie medicală vol. I., Bacteriologie generală. Ed. a II-a., vol. II., Bacteriologie specială, Micologie. Ed. a II-a. Târgu Mureş, IMF, 1990, 1–96, 1––163

 • >

  László J., Péter M., Domokos L., Piros Sanda: Orvosi mikrobiológia I. kötet: Általános bakteriológia. II. kiadás, II. kötet. Részletes bakteriológia, II kiadás, Marosvásárhely, OGYI, 1990, 1988, 1–92, 1––165

 • >

  Péter M.: Orvosi mikrobiológia, fogorvostanhallgatók részére. II. kiadás. Marosvásárhely, OGYI, 1988, 1––319

 • >

  Péter M.: Microbiologie pentru studenţii Fac.de stomatologie. Ed. II-a, Târgu Mureş, IMF, 1987, 1––326

 • >

  Péter M., Sabău Monica: Îndreptar de lucrări practice de microbiologie pentru studenţii Fac. de stomatologie. Ed. a II-a revizuită, Târgu Mureş, IMF, 1982, 1––177

 • >

  Péter M.: Orvosi mikrobiológia, fogorvostan-hallgatók részére. Marosvásárhely, OGYI, 1979, 1––338

 • >

  Péter M.: Microbiologie medicală pentru studenţii Fac. de stomatologie. Târgu Mureş, IMF, 1978, 1––334

 • >

  Péter M., Piros M.Sanda, Domokos L.: Lucrări practice de microbiologie, îndreptar pentru studenţii Fac. de med. Târgu Mureş, IMF, 1977, 1––222

 • >

  László I., Domokos L., Péter M., Piros M. Sanda, Sabău Monica: Microbiologie medicală, vol. I., vol. II.Târgu Mureş, IMF, 1977, 1976, 1––203, 1––234

 • >

  László J., Domokos L., Péter M., Piros M. Sanda, Sabău Monica: Orvosi mikrobiológia I. kötet: Általános bakteriológia és immunitástan, II. kötet: Részletes bakteriológia. Marosvásárhely, OGYI 1977, OGYI, 1976, 1––202, 1––205

 • >

  Sabău Monica, Péter M.: Îndreptar de lucrări practice de microbiologie pentru studenţii Fac. de stomatologie. Târgu Mureş, IMF, 1975, 1––130

 • >

  Péter M., Domokos L., Ábrahám S.: Lucrări practice de microbiologie. Târgu Mureş, IMF, 1965, 1––124

 • >

  Ábrahám S., Péter M., Domokos L.: Lucrări practice de inframicrobiologie. Târgu Mureş, IMF, 1964, 1––122

 • >

  Kiss Ervin, Péter Mihály: Bakteriológiai gyakorlatok. Marosvásárhely, OGYI, 1958, 1––72

Szakfolyóiratban közölt szaktanulmány, szakcikk

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Csőgör Lajos professzor életútja, tevékenysége és emlékezete. EME Orvostud. Értesítő 2015, 88. kötet, 2. szám, 71-78 oldal

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Magyar orvosok és Természetvizsgálók X. nagygyűlését 150 évvel ezelőtt Marosvásárhelyt tartották. EME Orvostud. Értesítő 2014, 87, 2, 139––143

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Marosvásárhelyi szerzők azon munkáinak jegyzéke, melyekkel hozzájárultak Lencsés György Ars Medica c. kötetének ismeretéhez. Magyar Orvosi Nyelv 2013, XIII. évf., 2, 92––94

 • >

  Péter Mihály: Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet (Egyetem egykori hallgatóinak kötetek formájában megjelent emlékiratai, szépirodalmi és egyéb írásaik bibliográfiai jegyzéke. EME Orvostud. Értesítő 2012, 85, 2, 111––117

 • >

  Péter Mihály: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem folyóiratának sorsfordulói. Orvosi Hetilap 2011, 152, 4, 146––148

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária, Nagy Előd: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának története. Laboratóriumi Medicina 2010, 35, 1, 4––6

 • >

  Péter Mihály: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem történetével és tevékenységével foglalkozó munkák jegyzéke. EME Orvostud. Értesítő 2010, 83, 2, 140––145

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvostudományi Szakosztályának tevékenységéről. Erdélyi Múzeum 2009, LXXI, 3–4, 9––26

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Genersich Antal és Gusztáv orvosprofesszorok leszármazási rendje, életútja és tevékenysége. EME Orvostud. Értesítő 2009, 82, 1, 52––56

 • >

  Péter Mihály: Környey István (1901––1988) életútja és tevékenysége különös tekintettel az erdélyi vonatkozásokra (Engedélyezett újraközlés). Clinical Neuroscience – Ideggyógy. Szemle 2009, 62, 1–2, 67––72

 • >

  Péter Mihály: Környey István (1901––1988) életútja és tevékenysége különös tekintettel az erdélyi vonatkozásokra. EME Orvostud. Értesítő 2008, 81, 1, 57––61

 • >

  Péter Mihály: Nyulas Ferenc járványügyi tevékenységéről. EME Orvostud. Értesítő 2008, 81, 3, 208––211

 • >

  Péter Mihály: Kiegészítés „Az erdélyi fogorvoslás történetéből” c. kötethez. EME Orvostud. Értesítő 2007, 80, 2, 166––167

 • >

  Péter H. Mária, Péter Mihály: A Romániában megjelent magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészettörténeti munkák 1945––2006. Comm. Hist. Artis Med. 2006, vol. 196–197, 205––220

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület százéves tevékenysége 1906–2006. EME Orvostud. Értesítő 2006, 79, 4, 441––447

 • >

  Péter Mihály: A marosvásárhelyi orvos- és gyógyszerészképzés előzményei, 60 éves működésének főbb eseményei és jelen gondjai. Debreceni Szemle 2006, XIV, 1, 104––117

 • >

  Péter Mihály: Ars Medica. Az első magyar nyelvű orvoslókönyv, 1577. Gyógyszerészet-történet 2005, III, 4, 8––9

 • >

  Péter Mihály: Lencsés György – Ars Medica – 1577. EME Orvostud. Értesítő 2005, 78, 2, 241––245

 • >

  Péter Mihály: A fogorvoslással kapcsolatos magyar nyelvű irodalom kezdetei Erdélyben. I. Lencsés György: Ars Medica. EME Orvostud. Értesítő 2004, 77, 3, 395––398

 • >

  Péter Mihály: Fogorvosi vonatkozások a Kerti dolgoknak leírása című Comm. de Hist. Artis Med. 2004, vol. 186–187, 155––160

 • >

  Domokos L., Péter M., Bedő K., Domahidi J., Szőllősi Á.: A Maros és a Kis-Küküllő folyók vizének és azok szennyező forrásainak, Marosvásárhely forrásvizeinek és a marosmenti falvak egyes kútjainak mikrobiológiai vizsgálata. EME Orvostud. Értesítő 2003, 76, 3, 461––465

 • >

  Ferencz L., Péter M.: Studiul microbiologic al unor noi sulfonamide cu nucleu acridinic. Farmacia 2003, 51, 3, 52––57

 • >

  Kornhoffer Waldemar, Balla Éva, Maráz Anna, Péter Mihály: A Bacillus subtilis illetve különböző Candida fajok kölcsönhatásának vizsgálata kísérletes körülmények között. EME Orvostud. Értesítő 2003, 76, 2, 151––154

 • >

  Péter Mihály: Magyar nyelvű vagy magyar nyelven is közlő Fogorvostudományi szakfolyóiratok Erdélyben 1919 és 1940 között. Fogorvosi Szemle 2003, 96, 2, 75––80

 • >

  Péter Mihály: Segesvári lepraszószék. EME Orvostud. Értesítő 2003, 76, 2, 155––160

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Visszatekintés az Orvostudományi Értesítő múltjára a 75. kötet megjelenése alkalmából. EME Orvostud. Értesítő 2002, 75, 1, 7––12

 • >

  Péter Mihály, Péter Tamás: Hiteles adatok bikafalvi Máthé Lajos (1864––1917) fogorvos életrajzához. Orvosi Hetilap 2002, 143, 4, 203––205

 • >

  Péter Mihály: A fogorvosképzés kezdetei Erdélyben. Comm. de Hist. Artis Med. 2002, vol. 178–181, 131––140

 • >

  Péter Mihály: Erdélyi magyar kutatók tudományos megvalósítása 1990––2001 között az orvosi mikrobiológia területén. In: összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990––2001 közötti eredményeiről. Tizenkét év. II. kötet. Tanulmánykötet, Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 313––327

 • >

  Péter Mihály: Adatok a marosvásárhelyi fogorvosképzés első éveiről. EME Orvostud. Értesítő 2002, 75, 2–3, 286––292

 • >

  Péter Mihály, Kornhoffer Waldemar: Az emberi szervezet normális mikrofloráján belüli biológiai egyensúly megőrzését biztosító kölcsönhatások kísérletes vizsgálata. EME Orvostud. Értesítő 2001, 73, 284––287

 • >

  Péter Mihály: A fogorvostudomány oktatásának kezdetei Erdélyben. EME Orvostud. Értesítő 2001, 74, 356––361

 • >

  Péter Zoltán, Péter Mihály: Négy erdélyi származású neves fogorvos életútja és tevékenysége. EME Orvostud. Értesítő 2001, 74, 362––366

 • >

  Péter Mihály: Adatok az erdélyi származású illetve Erdélyben tevékenykedett neves fogorvosokról. EME Orvostud. Értesítő 2000, 73, 500––504

 • >

  Péter Mihály: Néhány gomba- és baktériumfaj viselkedése a létfeltételek alsó határán (elhangzott 1999. febr. 16-án). Székfoglalók 1995––1998 IV. köt., MTA, Budapest, 2000, 1––16

 • >

  Péter Tamás, Péter Mihály: A bikafalvi Máthé családból származó fogorvosok élete és tevékenysége. EME Orvostud. Értesítő 2000, 73, 505––508

 • >

  Dan Verginia, Monea A., Péter M.: Efectul antimicrobian al polifenolatului de Zinc de Morus sp. asupra florei din placa dentară a pacienţilor parodontopaţi. Rev. Med. Farm. 1999, 45, 1–4, 286––291

 • >

  Domokos L., Péter M., Copotoiu C., Lőrinczi Lilla: Gyomor- és nyombélfekély miatt műtött betegek biopsziás mintáinak baktérium és gombaflórája. EME Orvostud. Értesítő 1999, 71, 213––217

 • >

  Kovács Dezső, Péter Mihály: A mikroorganizmusok szerepének kimutatása a krónikus periapicalis folyamatok etiopatogenezisében, kutyán végzett kísérleti modellen. EME Orvostud. Értesítő 1999, 72, 186––189

 • >

  Monica Monea-Pop, Péter Mihail: Proprietăţiile antibacteriene ale unor paste de obturaţie radiculară. Rev. Med. Farm. 1999, 45, 1–4, 313––317

 • >

  Péter M., Feszt Gy.: 100 éve született Tomcsik József erdélyi származású mikrobiológus. EME Orvostud.Értesítő 1999, 71, 280––281

 • >

  Péter M., Péter H. Mária: Magyar nyelven tartott orvosi tudományos összejövetelek Brassóban. EME Orvostud. Értesítő 1999, 71, 7––9

 • >

  Péter M., Péter Z., Heidenhoffer Beáta: A mikroorganizmusok túlélését meghatározó tényezők. EME Orvostud. Értesítő 1999, 72, 169––172

 • >

  Péter M., Péter Z.: Egyszerű módszer az általános citotoxicítás in vitro vizsgálatára. EME Orvostud. Értesítő 1999, 71, 205––207

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Erdélyben tartott vándorgyűlései. EME Orvostud. Értesítő 1999, 72, 275––279

 • >

  Ábrám Z., Péter M., Máthé J.: Efectul citotoxic al cromului hexavalent asupra unei tulpini levurice (MH 295ll). Rev. Med. Farm. 1998, 44, 1–2, 83––86

 • >

  Ábrám Zoltán, Péter Mihály, Máthé János: összehasonlító vizsgálatok a hat vegyértékű króm citotoxikus hatásáról. EME Orvostud. Értesítő 1998, 70, 147––151

 • >

  Dan Verginia, Monea Al., Péter M.: Utilizarea unui preparat vegetal în tratamentul antiinflamator al parodontopaţiilor marginale cronice. Rev. Med. Farm. 1998, 44, 3–4, 433––437

 • >

  Máthé I., Péter M., Boa J., Mátyás J., Kecskés I.: Levels and cytotoxicity of residual aluminium in drinking water obtained by treating with aluminium sulphate and polyaluminium chloride Bopac comparatively. Journal of Prevent.Med. 1998, 6, 4, 91––95

 • >

  Olariu M., Nicolaescu I., Péter M.: The study of the efficacy of some preservers used in vinegrowing as for bacterial flora present in raw wine, using the method of scattering of laser radiation. Rev. Med. Farm. 1998, 44, 3–4, 275––277

 • >

  Péter M., Heidenhoffer Beáta: Különböző baktérium- és gombatörzsek túlélése vizes közegben, kísérleti körülmények között, létfeltételeik alsó határán. EME Orvostud. Értesítő 1998, 70, 190––193

 • >

  Péter M., Péter Z.: Metodă simplă pentru testarea citotoxicităţii bazale in vitro. Bacteriologie (Buc.) 1998, 43, 1–2, 43––45

 • >

  Péter Mihály: Hőgyes Endre és az Erdélyi Múzeum-Egyesület. EME Orvostud. Értesítő 1998, 70, 240––242

 • >

  Sabău S., Draşoveanu C., Péter M.: Amigdalita cronică – cercetări microbiologice. Rev. Med. Farm. 1998, 44, 3–4, 376––379

 • >

  Péter M.: Megemlékezés Hőgyes Endréről, születésének 150. évfordulója alkalmából. Rev. Med. Farm.1997, 43, 1–2, 131––132

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Adatok az erdélyi alkoholizmus elleni küzdelem ismeretéhez (1845––1996). Szenvedélybetegségek 1997, V, 1, 21––27

 • >

  Péter Mihály: A fertőző patológia megvalósításai és problémái napjainkban. EME Orvostud. Értesítő 1997, 69, 8––13

 • >

  Péter H. Mária, Péter Mihály: Adatok a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszemélyzetének magyar nyelvű orvosi és gyógyszerészeti kiadványairól. EME Orvostud. Értesítő 1996, 68, 245––249

 • >

  Péter Mihály: Adatok a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet 1972––1977 között végzett orvosainak és gyógyszerészeinek kihelyezéséről. EME Orvostud. Értesítő 1996, 68, 242––244

 • >

  Péter M., Péter Z., Pozsonyi Ágnes: Potenciálisan patogén gombák túlélése vizes közegben kísérleti körülmények között. EME Orvostud. Értesítő 1995, 67, 32––34

 • >

  Péter H. Mária, Mózes Magda, Rácz Gábor, Péter Mihály: Romániai magyar nyelvű orvosi folyóiratok. Genersich Emlékkönyv, Genersich Alapítvány Budapest 1994, 129––147

 • >

  Péter M.: Az 1919 és 1990 között, önálló kiadványok formájában megjelent romániai magyar nyelvű orvosi és határterületi szakirodalom. Genersich Emlékkönyv, Genersich Alapítvány Budapest 1994, 115––118

 • >

  Péter Mihály, Kiss Enikő: Penészgombák előfordulása és túlélése különböző élelmiszerekben. EME Orvostud. Értesítő 1994, 66, 183––185

 • >

  Péter Mihály, Péter Zoltán: Az 1919 és 1990 között Romániában megjelent magyar nyelvű orvosi-, egészségügyi és határterületi önálló kiadványok jegyzéke. Genersich Emlékkönyv, Genersich Alapítvány Budapest 1994, 168––189

 • >

  Péter Mihály: A romániai magyar nyelvű orvosi ismeretterjesztő irodalom az I. világháború végétől napjainkig. Genersich Emlékkönyv, Genersich Alapítvány Budapest 1994, 119––123

 • >

  Péter M., Péter H. Mária: Romániai magyar nyelvű orvosi folyóiratok 1919-től napjainkig. EME Orvostud. Értesítő 1993, 65, 160––161

 • >

  Péter M.: Vor 150 Jahren wurde Robert Koch geboren. Rev. Med. Farm. 1993, 39, 2, 103

 • >

  Olariu M., Péter M., Ardelean Marcela: Biostimulator cu LASER He-Ne. Rev. Med. Farm. 1992, 38, 2, 80––83

 • >

  Péter H. Mária, Péter Mihály: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület vándorgyűlései az orvostovábbképzés szolgálatában. Lege Artis Med. 1992, 2, 11, 1084––1087

 • >

  Péter M., Péter Z.: A Marosvásárhelyen megjelent magyar nyelvű orvosi, egészségügyi és gyógyszerészeti folyóiratok. Orvosi Hetilap 1991, 132, 4, 201––203

 • >

  Péter M., Szatmári G. Mária, Szöllösi Á., Domokos L., Farkas Evelyn: Contribuţii la perfecţionarea metodelor de determinare a încărcăturii microbiene a unor legume şi fructe. Rev. Med. Farm. 1991, 37, 1–2, 38––43

 • >

  László I., Péter M., Domokos L., Piros Sanda,Filep V.,Boga K.: :Studiul sensibilităţii in vitro a celulelor tumorale faţa de citostatice. Revista Medicală 1990, 1–2, 35––36

 • >

  Péter M., Kiss E., Sabău Monica, Bedő C.: Studiu privind încărcătura fungică şi parazitară a unor legume şi fructe cultivate pe soluri irigate cu ape din surse diferite. Igiena 1990, XXXIX, 1, 31––37

 • >

  Domokos L., Piros Sanda, Péter M., Bedő C., Sebe B.: Studiu privind încărcătura bacteriană patogene şi condiţionat patogene a unor legume şi fructe cultivate pe soluri irigate cu ape din surse diferite. Igiena 1989, 38, 5, 415––421

 • >

  Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: Corelaţia între conţinutul în carvacrol şi intensitatea acţiunii antimicrobiene la Saturea hortensis şi S. montana. Note Botanice 1989, fasc. XX, 1––18

 • >

  Péter M., Szöllösi Á., Bedő C., Farkas Evelyn, Orbán I.: Studiu privind valorile indicatorilor bacteriologici ale unor legume şi fructe cultivate pe soluri irigate cu ape din surse diferite. Igiena 1989, XXXVIII, 5, 411––414

 • >

  Péter Z., Péter M.: Experimental studies on the persistence in distilled water of certain conditional pathogenic fungi. Arch. Roum. Path. Exp. Microbiol. 1989, 48, 3, 275––282

 • >

  Domokos L., Péter M., Piros Sanda, Pap Z., Domokos Clara, László I.: Germenii intestinali condiţionat patogeni incriminaţi în etiologia bolii diareice acute, ca factor de risc în patologia sugarului. Pediatria 1988, 2, 145––150

 • >

  Péter M., Péter Z.: Experimentelle Studien bezüglich der Persistenz einiger fakultativ pathogener Pilze im Flusswasser. Zentralbl. Mikrobiol. 1988, 143, 523––528

 • > Péter M., Péter Z.: Studii experimentale privind persistenţa levurii Candida albicans în apă de râu. Bacteriologie 1987, 4, 331–334
 • >

  Péter M., Sabău Monica, Bedő C., Péter Z., Mihály Katalin: Contribuţii la studiul incidenţei fungilor condiţionat patogeni în apă de râu. Revista Medicală 1986, 1, 71––76

 • >

  Péter M.: Propolsals for the introduction of an new taxonomic category with a view to include viruses in the classification of living things. Revista Medicală 1984, 2, 29––32

 • >

  Domokos L., Péter M., Năcescu Nadia, Ciufecu C., Piros Sanda, Nicoară I., Sabău Monica, Kiss E., Szöllösi Á., Kerestély I., Bedő C.: Prezenţa unor genuri din familia Vibrionaceae în apele de suprafaţă reziduală şi de fântână. Igiena 1983, 3, 199––204

 • >

  Fűzi I., Péter M., Bocskay S.: Testarea acţiunii antimicrobiene a unor extracte de Lysimachia asupra florei aerobe şi anaerobe din cavitatea bucală. Note Botanice. 1983, fasc. XVII, 62––65

 • > Rogoşcă Maria, Rácz G., Péter M.: Acţiunea antibacteriană a extractelor asociate de Lythrum salicaria şi Monarda fistulosa. Revista Medicală 1983, 1–2, 138–143
 • >

  Péter M., Domokos L., Szöllösi Á., Spielmann I., Piros M., Sanda, Ármos Enikő: Contribuţii la studiul florei microbiene a apei reziduale provenite de la un complex zootehnic de porcine. Revista Medicală 1982, 1, 40––44

 • >

  Péter M., Hudák Judit, Turóczy Sára: Attempt to classify the oral microflora in different types of biocenosis. Acta Stomat. Internat. 1982, vol. 3., 158––162

 • >

  Szöllösi Á., Péter M., Domokos L., Bedő C., Gyárfás Éva: Consideraţii privind caracteristicile fizico-chimice şi microbiologice ale apei reziduale provenite de la o fabrică de bere. Revista Medicală 1982, 1, 63––66

 • >

  Domokos L., Péter M., Piros M. Sanda, Năcescu Nadia, Ciufecu C., Bedő C., Nicoară I.: Contribuţii la studiul unor tulpini de Aeromonas hydrophila izolate din apele unui râu. Igiena 1981, 2, 137––143

 • >

  Péter M., Domokos L., Szöllösi Á., Kiss E., Sabău Monica, Bedő C., Piros M. Sanda: Cercetări microbiologice privind potenţialul poluant al apelor reziduale provenite de la un complex zootehnic de porcine. Igiena 1981, 3, 269––273

 • >

  Péter M.: Microbiocenoza orală, aspecte de nomenclatură şi taxonomie. Stomatologia 1981, 3, 161––166

 • >

  Domokos L., Péter M., Piros M. Sanda, Bedő C.: Investigaţii microbiologice privind potenţialul poluant al apelor reziduale de la un complex zootehnic deversate în râul Mureş. Revista Medicală 1980, 2, 144––146

 • >

  Péter M., Domokos L., Szöllősi Á., Kiss E., Sabău Monica., Bedő C., Piros M. Sanda: Investigaţii microbiologice privind potenţialul poluant al apelor reziduale de la un complex zootehnic deversate în râul Mureş. Revista Medicală 1980, 2, 139––143

 • >

  Péter M.: Unele observaţii privind nomenclatura bacteriilor. Revista Medicală 1979, 1–2, 76––79

 • >

  Cleante Elena, Péter M., Sabău Monica, Bocskay S.: Efectul privind carioprotecţia unor antibiotice şi a lizozimului în caria experimentală. Stomatologia 1977, 3, 175––178

 • >

  Domokos L., Ciufecu C., Sebe B., Péter M., Steinmetz I., Nicoară I.: Unele observaţii referitoare la vibrionul neaglutinabil (NAG) izolat din apele de suprafaţă. Revista Medicală 1977, 1, 79––82

 • >

  Monea A., Tinkl Susana, Vaszkó A., Péter M., Bucur M.: Cercetări în vitro privind efectul clorhexidinei asupra microflorei plăcii dentare. Stomatologia 1977, 3, 179––182

 • >

  Rácz Kotilla Elisabeta, Péter M., Rácz G.: Acţiunea antibiotică a extractelor de Flores Calendulae. Revista Medicală 1977, 1, 79––82

 • >

  Sabău Monica, Péter M., Cleante Elena, Turóczy Sára: Model profilactic experimental al cariei dentare. Stomatologia 1977, 1, 23––27

 • >

  Horváth G., Újváry E., Bíró I., Péter M.: Cercetări etiologice în infecţii urogenitale.Dermato-Venerol 1976, 1, 33––38

 • >

  Popovici Adriana, Rogoşcă Maria, Péter M., Voloc N.: Influenţa conservanţilor asupra stabilităţii şi cedării antibioticelor din hidrogeluri. Farmacia 1976, 4, 203––209

 • > Péter M., Sabău Monica, Becuş Mirela, Turóczy Sára:Studiul stomatitelor candidomicotice experimentale. Dermato-Venerol 1976, 4, 283–286
 • >

  Ieremia L., Péter M., Halmágyi E.: Cercetări referitoare la biodeteriorarea compuşilor macromoleculari acrilici polimerizaţi. Revista Medicală 1975, 2, 11––12

 • >

  Domokos L., Kovács G., Bányai É., Pop A., Covrig V., Sabău Monica, Péter M., Sebe B., Lukács I.: Adatok a különböző kóros váladékokból izolált Proteus szerotipusok előfordulásáról. Orvosi Szemle 1974, 2, 168––173

 • >

  Olariu M., Péter M.: A mikroorganizmus koncentráció hatása a laser-sugárzás szóródására. Orvosi Szemle 1974, 1, 51––53

 • >

  Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: Studiul farmacognostic al ceaiului pentru gargară. Practica Farmaceutică 1974, 4, 49––52

 • >

  Péter M., Elekes L. Hajnal, Turóczy Sára: Adatok a szájüregből tenyésztett szaprofita neisseriák ismeretéhez. Orvosi Szemle 1974, 1, 38––41

 • > Péter M., Berger U.: Der Einfluss von Natriumchlorid und Kohlendioxid auf das Wachstum von Neisseria meningitidis auf Nähragar. Zbl. Bakt. Hyg. I. Abt. Orig. A. 1974, A 226, 143–145
 • >

  Olariu M., Péter M., Filep Gy.: Escherichia coli törzsek patogenitásának meghatározása monokromatikus fény szóródása alapján. Orvosi Szemle 1973, 1, 27––28

 • >

  Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: Studiul farmacognostic al ceaiului antidiareic. Farmacia 1973, 11, 671––677

 • >

  Péter M., Újváry I., László I.: Beiträge zur Ätiologie der Urethritiden und Prostatitiden. Derm. Mschr. 1973, 159, 715––720

 • >

  Péter M.: Zur Frage der Urethralbiozoonose des gesunden Mannes. Derm. Mschr. 1973, 159, 710––714

 • >

  Popovici Adriana, Ádám L., Péter M., Peţeanu Emanuela: Influenţa hialuronidazei asupra cedării unor antibiotice din preparate dermice. Practica Farmaceutică 1973, 4, 143––150

 • >

  Sabău Monica, Péter M., Ţifrea A.: Modificări cantitative ale lizozimului salivar în afecţiuni ulcerative ale mucoasei bucale. Stomatologia 1973, 2, 123––128

 • >

  Horváth G., Bíró I., Péter M., Sebe B., Jakab Rozália: Contribuţii la studiul frecvenţei micromicetelor levuriforme în unele produse biologice umane. Viaţa Medicală 1972, 13, 599––604

 • >

  Olariu M., Péter M., Filep V.: Baktériumfajok azonosítása a monokromatikus fény szóródása alapján. Orvosi Szemle 1972, 2, 171––174

 • >

  Péter M., Farkas B. Enikő, Farkas N. Ildikó, Sikó G.: Producerea de penicilinază de câtre unele tulpini bacteriene asociate cu Neisseria gonorrhoeae. Microbiologie 1972, 3, 251––255

 • >

  Péter M., Horváth G., Both Júlia, Domokos L., Jakab Rozália: A gombák előfordulása és ecologiai viszonyai a húgycső biocönozisában. Orvosi Szemle 1972, 3, 304––306

 • >

  Peţeanu Emanuela, Szánthó Éva, Péter M.: A polioxietan-gélek befolyása a tartósítószerek hatékonyságára. Orvosi Szemle 1972, 1, 90––94

 • >

  Popovici Adriana, Rogoşcă Maria, Péter M.: Nystatin-leadás kenőcsökből. Orvosi Szemle 1972, 4, 461––464

 • >

  Sabău Monica, Cupşa S., Péter M.: Adatok a száj aphtás fertőzéseinek kóroktanához. Orvosi Szemle 1972, 2, 169––171

 • >

  Andreicuţ Silvia, Péter M.: Contribuţii la studiul unor factori care influenţează reacţia ASLO. Microbiologia 1971, 1, 81––86

 • >

  László I., Péter M., Both Júlia, Sabău Monica, Domokos L., Munteanu Sanda, Repolszky Mária, Filep Gy.: A Mycobacterium és Candida genus közötti kölcsönhatás egyes kérdéseinek tanulmányozása. Orvosi Szemle 1971, 3–4, 259––262

 • >

  Péter M., László I., Fazakas B., Vogel Ana: Studiul unor relaţii ecologice ale flagelatului Trichomonas vaginalis în biocenoza uretrală şi prostatică. Nota II. Dermato-Venerol 1971, 6, 493––501

 • >

  Péter M., Újváry E., László I., Fazakas B., Horváth G.: Studiul unor relaţii ecologice ale flagelatului Trichomonas vaginalis în biocenoza uretrală şi prostatică. Nota I. Dermato-Venerol 1971, 5, 391––395

 • >

  Péter M., Újváry E., László I., Horváth G., Jakab Rozália, Both Júlia: Contribuţii la studiul sensibilităţii faţă de antibiotice a tulpinilor de Neisseria gonorrhoeae. Microbiologia 1971, 2, 153––158

 • >

  Péter M., Újváry I., Stoica C., Farkas B. Enikő: Adatok a streptococcusok előfordulásáról és kóroktani szerepéről urethritisben és prostatitisekben. Orvosi Szemle 1971, 3–4, 265––267

 • >

  Péter H. Mária, Péter M., Rácz G.: Intensitatea acţiunii antibiotice a extractelor obţinute din unele specii de Echium. Studii şi Cercetări Biologice 1970, 1, 71––74

 • >

  Popovici Adriana, Péter M., Csedő K.: Az Achillea millefolium illóolaj antimikotikus hatásának vizsgálata. Orvosi Szemle 1970, 3–4, 381––386

 • > Both Júlia, László I., Péter M., Trombitás J., Piros M. Sanda: Adatok a vulvo-vaginitisek kóroktanához. Orvosi Szemle 1970, 3–4, 369–374
 • >

  László I., Munteanu Sanda, Sebe B., Kasza L., Péter M.: Szerológiai vizsgálatok hepatitis epidemicaban. Orvosi Szemle 1969, 1, 56––64

 • >

  Popovici Adriana, Peţeanu Emanuela, Péter M.: Influenţa unor agenţi tensioactivi neionogeni asupra acidului salicilic. Farmacia 1969, 7, 415––421

 • >

  Horváth G., Péter M., Domokos L., Bíró I.: Contribuţii la studiul frecvenţei genului Geotrichum în unele produse biologice umane. Microbiologia 1968, 6, 561––566

 • >

  Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: L’ action antibiotique de certaines especes d’Echium. Plantes Méd. et Phytothérapie 1968, 1, 45––49

 • >

  Péter M., László I., Sebe B., Both Júlia: Adatok a bakteriophagia jelenségének vizsgálatához Neisseria gonorrhoeae esetében. Orvosi Szemle 1968, 4, 414––416

 • >

  Péter M., László I., Sebe B., Horváth G.: Contribuţii la studiul experimental al interacţiunii dintre Staphylococcus aureus, albus şi Candida albicans. Dermato-Venerol 1968, 6, 493––500

 • >

  László J., Rácz G., Filep V., Bedő K., Péter M., Bálint E., Both Júlia: Különböző biológiai és vegyi anyagok hatása az Adeno- és hepatitis vírusok szaporodására. Orvosi Szemle 1968, 2, 144––147

 • >

  Kovács F., Péter M., Szentkirályi Éva, Konrád Gy.: Un caz de aspergiloză diseminată vindecată prin Amfotericina B. Viaţa Medicală 1967, 15, 1047––1050

 • >

  Péter M., Horváth G., Domokos L.: Date referitoare la frecvenţa genului Geotrichum în diferite produse biologice umane. Medicina Internă 1967, 7, 875––878

 • >

  Péter M., László I., Újváry E., Fazakas B., Horváth G., Both Júlia, Kiss B.: Cercetări privind diagnosticul etiologic al uretritelor. Dermato-Venerol 1967, 6, 503––507

 • >

  Péter M., László J., Újváry I., Fazakas B., Horváth G., Both Júlia: Adatok a Neisseria gonorrhoeae okozta urethritisek egyes ökológiai kérdéséhez. Orvosi Szemle 1967, 3–4, 268––271

 • >

  Trombitás J., Péter M., László I., Fazakas B., Horváth G.: Trichomonas vaginalisszal fertőzött nők szexuális partnereinek vizsgálata. Orvosi Szemle 1967, 3–4, 323––325

 • >

  Fűzi I., Rácz G., Both Julianna, Péter M.: Acţiunea antibiotică a extractelor obţinute din diferite specii de Lysimachia asupra unor tulpini de Mycobacterii. Farmacia 1966, 11, 671––674

 • >

  Kiss B., Péter M.: Blastomicoza profundă cu atingeri viscerale. Dermato-Venerol 1966, 6, 521––525

 • >

  László I., Péter M., Filep Gy., Bálint E., Almási Zsuzsa, Ábrahám S., Sabău Monica: Versuche zur aktiven Immunisierung bei Hepatitis Infectiosa (Experimentelle Untersuchungen an Hamstern). Zschr. Inn. Med. 1966, 21, 6, 174––180

 • >

  Péter M., Ujváry E., László I., Trombitás I., Horváth G., Both Júlia: Incidenţa şi aspectele ecologice ale fungilor în uretrite. Revista Medicală 1966, 2, 165––172

 • >

  Sabău Monica, Péter M., Tinkl Susan: Influenţa factorilor fizici, chimici şi biologici asupra dezvoltării clamidosporilor. Dermato-Venerol 1966, 3, 243––250

 • >

  Jozefovics F., Péter M., Vincze L.: Un caz de candidoză pulmonară cu confirmare histopatologică. Ftiziologia 1965, 4, 356––360

 • >

  László I., Bálint E., Filep V., Péter M., Ábrahám A., Almási Zsuzsa: Reproduction of the Viruses izolated from Cases of Infectious Hepatitis on detroit-6 (VA) Cell Line. Nature 1965, 207, 4994, 326––327

 • >

  László I., Péter M., Filep Gy., Bálint E., Ábrahám S., Almási Zsuzsa, Sabău Monica, Tinkl Zsuzsanna, Both Júlia: Aktív immunizálási kísérletek hepatitis epidemicaban I. Formalinnal kezelt hepatitis vírus immunogén képességének vizsgálata szíriai aranyhörcsögökön. Orvosi Szemle 1965, 2, 122––128

 • >

  Lupşan I.V., Horváth G., Péter M.: Observaţii referitoare la fermentarea mierii cristalizate. Apimondia 1965, 7, 1––7

 • >

  Péter M., László I., Tinkl Zsuzsa, Fazakas B., Both Júlia: Adatok az urethritis non-gonorrhoica etiológiai kórjelzéséhez. Orvosi Szemle 1965, 2, 140––143

 • >

  Péter M., Sabău Monica, Tinkl Susana: Date referitoare la problema asocierii dintre genul Geotrichum şi diferite enterobacterii. Microbiologia 1965, 1, 33––40

 • >

  Seres Sturm L., Péter M.: Studiul diseminării bacteriene la animale de expereinţă ţinute în condiţii de hipoxie. Microbiologia 1965, 2, 153––156

 • >

  Bocskay S., Monea A., Péter M.: Cercetări privind susceptibilitatea la carie la femeile gravide pe baza testului Snyder. Stomatologia 1964, 3, 231––235

 • >

  Fazakas B., Babonits Magdalena, Kerestély I., Nicoară I., Péter M., Domokos L., Inczeffy Zs., Boeriu I., Kocsis Sofia: Contribuţii la studiul răspândirii helmintiazelor. Microbiologia 1964, 3, 217––223

 • >

  Fűzi J., Péter M., Márton Aranka, Kisgyörgy Z.: Adatok a különböző csalánfajok (Urtica urens, U. piluliferae, U. dodarthi) antibiotikus hatásának ismeretéhez. Orvosi Szemle 1964, 3, 296––298

 • >

  Kiss B., Ádám I., Péter M.: Candidoza profundă cu manifestări ulcero-hipertrofice ale gambei. Dermato-Venerol 1964, 6, 541––542

 • >

  László I., Péter M., Filep V., Bálint E., Ábrahám S., Izsák B., Almási Zsuzsa, Sabău Monica, Kasza L.: Hepatitises esetekből izolált vírustörzsek morfológiai, biológiai és szerológiai vizsgálata. Orvosi Szemle 1964, 3, 267––272

 • >

  Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: A Herba Agrimoniae bakteriosztatikus hatása a különböző Mycobacterium törzsekre. Orvosi Szemle 1964, 2, 180––182

 • >

  Péter M., László I., Trombitás I.: Urethritis esetekből izolált Mimeae törzsek diagnosztikai jelentősége. Orvosi Szemle 1964, 1, 41––43

 • >

  László I., Péter M., Filep Gy., Lőrincz I., Ábrahám S., Almási Zsuzsanna, Tinkl Zsuzsa, Both Julianna, Kasza L., Csiky N. Ilona: Kísérletek a hepatitis epidemica vírusának csirkeembrióra való átvitelével kapcsolatban. Orvosi Szemle 1963, 2, 152––155

 • >

  László I., Péter M., Filep V., Ábrahám S., Domokos L., Kasza L., Páll Györgyi, Bedő S.: Cercetari experimentale in hepatita epidemica. Voprosi virusol. 1963, 2, 221–224 ismeretéhez. IV.Orvosi Szemle 1963, 2, 155––158

 • >

  Péter H. Mária, Rácz G., Péter M.: Acţiunea antibiotică a extractelor de Echium vulgare L. Farmacia 1963, 4, 229––234

 • >

  Péter M., László I., Both Julianna: Candidoza experimentală în ouă de găină embrionat. Fişe S.E. Inov. Sanitare 1963, Nr.11977, 19––22

 • >

  Domokos L., Péter M., László I., Páll Györgyi, Barabás Mária: Bakteriológiai és mycologiai vizsgálatok hepatitis epidemicaban. Orvosi Szemle 1962, 3, 318––320

 • >

  László I., Péter M., Filep Gy., Kasza L., Almási Zsuzsa, Both Júlia, Nagy B.: Elektronmikroszkópos vizsgálatok hepatitis epidemicaban. Orvosi Szemle 1962, 2, 297––300

 • >

  László I., Péter M., Filep V., Ábrahám A., Bálint E., Domokos L., Kasza L., Páll Györgyi, Bedő S.: Cercetări experimentale în hepatita epidemică. Studii şi Cerc. de Inframicrobiologie 1962, 3, 313––318

 • >

  László I., Péter M., Filep V., Ábrahám S., Bálint E., Páll Györgyi, Domokos L., Kasza L., Bedő S.: Kísérleteink a hepatitis epidemica vírusának izolálására. Orvosi Szemle 1962, 1, 45––47

 • >

  Péter Mihály, Csontos Á., Horváth G., Domokos L., Imreh Irén: Adatok a béltraktus gombaflorájának ismeretéhez. Orvosi Szemle 1962, 3, 329––330

 • >

  Ábrahám S., László I., Kiss E., Both J., Péter M., Domokos L.: Vírustani és bakteriológiai vizsgálatok az 1959-es évi grippe járvány során. Orvosi Szemle 1961, 1, 57––60

 • >

  Fűzi J., Péter M.: Adatok a csalán (Urtica dioica L.) antibiotikus hatásának ismeretéhez. III. Orvosi Szemle 1961, 4, 409––412

 • >

  László I., Ábrahám S., Péter M., Kiss E., Domokos L., Makkai Margit, Szentkirályi Éva, Kovács F., Bálint E.: Kísérletes vizsgálatok hepatitis epidemicaban. Orvosi Szemle, 1961, 2, 164––166

 • >

  Péter Mihály, Teleky L., Horváth G., Domokos L.: A Candidák és penészgombák előfordulása egészséges és antibiotikummal kezelt egyénekben. Orvosi Szemle 1961, 1, 61––65

 • >

  Száva I., Maros T., Máthé V., Péter M.: Kísérletes vizsgálatok a kötőszövet reakciós készségének módosulásával kapcsolatosan égési sérülések után. Kísérletes Orvostudomány 1961, 13, 392––399

 • >

  Domokos L., Péter M., Horváth G.: A levegő szerepe a Candidák terjesztésében. Orvosi Szemle 1960, 2, 263––266

 • >

  Fűzi József, Péter Mihály, Kisgyörgy Zoltán: Adatok a csalán (Urtica dioica L.) antibiotikus hatásának ismeretéhez II. Orvosi Szemle 1960, 4, 460––463

 • > Péter Mihály, Horváth Gábor: Adatok a Geotrichum genus előfordulásához. Vizsgálatok egészséges és antibiotikummal kezelt egyéneknél. Orvosi Szemle 1959, 4, 429–432
 • >

  Fűzi József, Péter Mihály, Kisgyörgy Zoltán: Adatok a csalán (Urtica dioica L.) antibiotikus hatásának ismeretéhez. Orvosi Szemle, 1958, 6, 492––497

 • >

  Szentkirályi Éva, Nagy András, Péter Mihály: Dextránnal szerzett tapasztalataink a tetanus gyógykezelésében. Orvosi Szemle 1958, 6, 521––526

Gyűjteményes kötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi Szakosztálya és a 140 évvel ezelőtt megjelent folyóirata, az Értesítő, In: Perger Péter (szerk.): Alexander multifrons. Tanulmányok a 90 éves Dörnyei Sándor tiszteletére. Argumentum Kiadó, OSZK 2016, p. 131-136.

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Hasznos emlékeztető. In: Szabó Béla, Szilágyi Tibor et al.: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 70 éve. EME kiadása, 2015, 9–23.

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának tevékenysége a tudomány szolgálatában. In: Pro nonagesimo. Tanulmányok Schultheisz Emil professzor 90. Születésnapjára. Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013, 163––175

 • >

  Péter Mihály: Neves székelyföldi orvosok élete és tevékenysége. In: Hermann Gusztáv Mihály, P. Buzogány Árpád (szerk.): Székelyföldi tudományosság. Székely tudósok. Kiadja Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Székelyudvarhely, 2012, 127––160

 • >

  Péter Mihály: Csőgör Lajos (1904–2003). In: Pál-Antal Sándor, Simon Zsolt (szerk.): Teremtő életek. Marosvásárhelyi személyiségek. Ed. Mentor, Marosvásárhely, 2011, 173––186

 • >

  Péter H. Mária, Péter Mihály: Magyar vonatkozású orvos- és gyógyszerésztörténeti kutatások Erdélyben 1945––1990 között. In: Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: Kutatások 1945––1990 között, EME kiadása, Kolozsvár, 2010, 181––207

 • >

  Péter Mihály: Erdélyi magyar kutatók által végzett vizsgálatok eredményei az orvosi mikrobiológia, a járványtan és a fertőző betegségek területén 1945––1990 között. In: Feszt György (szerk.): Fejezetek az erdélyi magyar orvostudomány történetéből: Kutatások 1945––1990 között. EME kiadása, Kolozsvár, 2010, 85––137

 • >

  Péter Mihály: Medicul şef Mátyus István. A főorvos Mátyus István. In: Bota Sorina: Poveştile oraşului.– A város meséi. Kétnyelvű kiadvány. Ed. Ardealul, Tg. Mures, 2010, 78––81

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Szepesszombati Genersich Antal (1842––1918). In: Kovács Kiss Gyöngy (szerk.): Hivatás és tudomány. Az EME kiemelkedő személyiségei. EME kiadása, Kolozsvár, 2009, 149––196, Az EME jubileumi kiadványa

 • >

  Péter Mihály: A Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti Egyetem Orvostörténeti Tanszékének történetéből. In: Spielmann Mihály (szerk.): A gyógyítás múltjából. Spielmann József Emlékkönyv. Mentor Kiadó, Marosvásárhely, 2008, 177––193

 • >

  Péter Mihály: Erdélyi magyar kutatók tudományos megvalósításai 1990––2001 között az orvosi mikrobiológia területén. In: Tánczos Vilmos, Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990––2001 közötti eredményeiről II. kötet. Scientia Kiadó, Kolozsvár, 2002, 313––327

 • >

  Péter Mihály: Mátyus István harca a fekete halál ellen. In: Mátyus András (szerk.): Kibédi Mátyus István halálának 200. évfordulójára. DEMACO Kiadó, Székelyudvarhely, 2002, 76––82

 • >

  Péter Mihály, Péter H. Mária: Adatok Marosvásárhely egészségvédelmi és természettudományos életéből. In: Pál-Antal Sándor (szerk.): A Maros megyei magyarság történetéből. II. köt. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely, 2001, 219––237, 5 ábra

 • >

  Péter Mihály: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet végzettjeinek kihelyezéséről (1972––1989). In: Pál-Antal Sándor, Szabó Miklós (szerk.): Marosvásárhely történetéből. Mentor Könyvkiadó, Marosvásárhely 1999, 231––247 (8 táblázat)

 • >

  Péter M.: Genul Bacillus. In: Bîlbîe V., Pozsgi N. (red.): Bacteriologie Medicală. vol. II. Editura Medicală, Bucureşti 1985, 578––592

Napi- és heti sajtóban, folyóiratban közölt cikk

 • >

  Péter M.: A vírusok (1). Népújság 2005, okt. 27, LXVII, 252.

 • >

  Péter M.: A vírusok (2). Népújság 2005, okt. 29, LXVII, 254.

 • >

  Péter M.: Az önszerveződő iskola (Nem érte meg a 300. Évet 2. Rész). Népújság 2002, febr. 7. Páll Gézával

 • >

  Péter M.: Nem érte meg a 300. évet (1. rész). Népújság 2002, febr. 6. Páll Gézával

 • >

  Péter M.: Találkozásaim Szilágysomlyóval. Tíz éves a Báthory Napok Rendezvény-sorozat 1993––2002, 14–16 oldal, Szilágysomlyó 2002. szept. 27––29.

 • >

  Péter M.: Kevés ember lát annyi szenvedést. Szilágyság 2001, márc. 2, XII. évf., 9 sz.

 • >

  Péter M.: Az emberi szervezet normál mikroflórája. Székelyföld 2000. szept. IV. évf., 9 sz. 43––47.

 • >

  Péter M.: Gondolatok az Erdélyi Múzeum-Egyesületről. Brassói Lapok 1998, április 24–30, 9. évf. IV. sorozat, 432 (16) szám, 4.

 • >

  Péter M.: Jobb kisebbségnek lenni, mint otthontalannak. Népújság 1991, március 22., XLIII. évf, 57, 3.

 • >

  Péter M.: Adatok a romániai magyar orvosi és gyógyszerészeti irodalom első évtizedéről. A Hét 1990, április 5, 14. sz., 9.

 • >

  Péter M.: Vírusfertőzések patomorfózisa. Hargita Kalendárium 1990, 89––91.

 • >

  Péter M.: Borsós Tamás emlékezetéért. A Hét 1984. jún. 7, nr. 245.

 • >

  Péter M.: Saját mikrobáink. Korunk 1985, 6, 500––502.

 • >

  Péter M.: A védekező szervezet. Időfaggató. A Hét Évkönyve 1984, 215.

 • >

  Péter M.: Bakteriofágok és jelentőségük. Korunk 1983, 2, 171––173.

 • >

  Péter M.: Egy nagy román orvos életműve. Előre 1977. július 17.

Recenzió

 • >

  Péter M., Péter H. Mária: EME Orvos. tud. Értesítő 2010, 83, 4, 267Szodoray L.–268, Orvosok és gyógyszerészek a Romániai Magyar Irodalmi Lexikon köteteiben. (Romániai Magyar Irodalmi Lexikon I- V/2. kötet)

 • >

  Péter M.: EME Orvostud. Értesítő 2010, 83, 2, 151, Paulus Kyr: Die Gesundheit ist ein köstlich Ding. Robert Offner (szerk.) Schiller Verlag, Hermannstadt-Bonn, 2010, 384

 • >

  Péter M.: EME Orvostud. Értesítő 2006, 79, 2, 289, Lőrinczi Lilla: A bakteriológiai laboratóriumi diagnosztika alapelvei. Univ. Press, Tg. Mureş 2006, 209

 • >

  Péter M.: Erdélyi Múzeum 2001, 1–2, 181Szodoray L.–183, Huttmann A.: Medizin im alten Siebenbürgen. Ed. Hora, Sibiu, 2000

 • >

  Péter M., Kiss E.: Orvosi Szemle 1972, XVIII., 3, 372Szodoray L.–373, Mărgineanu C.: Microbii ca prieteni şi duşmani. Ed. Dacia, Cluj, 1972

 • >

  Domokos L., Péter M.: Rev. Medicală 1966, XII, 2, 299: Fejér E, Oláh D., Szatmáry S., Szodoray L., Úry J.: Orvosi mikológia. Akad. Kiadó, Bp., 1966, 983 old.

Szerkesztés

 • >

  A Romániai Magyar Irodalmi Lexikonnak orvostudományi szakszerkesztője a III. kötettel kezdődően (III. köt. Kriterion Kiadó, Buk., 1994; IV. köt. EME, Kolozsvár – Kriterion Kiadó, Bukarest–Kolozsvár, 2002; V/1 és V/2 köt. EME Kolozsvár – Kriterion Kiadó, Bukarest–Kolozsvár, 2010); 27 személyi és 3 gyűjtő szócikk szerzője. Lásd még az önálló kiadvány, szerkesztő, társszerző c. alfejezetben az 5. és 6. tételt.

Társszerkesztés

 • >

  Barabás Béla, Péter Mihály, Péter H. Mária: A marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 50 éve. Adatok, emlékezések. Teleki László Alapítvány, Budapest, 1995, 1–476, Magyarságkutatás Könyvtára XVIII. kötet

 • >

  Tankó Attila, Péter Mihály: Genersich Antal Emlékkönyvszületésének 150. évfordulója alkalmából. Adatok a romániai magyar orvosok és gyógyszerészek munkásságáról. Genersich Alapítvány, Budapest, EME OSZ , Marosvásárhely, 1994, 1–207; II. rész: 87–207

Konferenciakötetben közölt szaktanulmány, szakcikk

 • >

  Bocskay I., Péter M., Dutkon Alexandra: Egyes gyökértömő anyagok antimikotikus hatása. In Vivo VI. Erdélyi-Pest megyei Orvos. Kongr. Marosvásárhely. 1999, XI., 36––40

 • >

  Bocskay S., Péter M., Kovács D., Szabó T.: Incidenţa fungilor în canalul radicular infectat şi corelaţia şi cu leziunile cronice periapicale. Zilele Stomat. Bănăţene 1998, 190––193

 • >

  Kovács D., Péter M., Bocskay S.: Cercetări microbiologice şi histologice privind prezenţa florei microbiene la nivelul leziunilor periapicale cronice. Zilele Stomat. Bănăţene 1998, 208––213

 • >

  Kiss E., Sabău Monica, Péter M., Bedő C., Domokos L.: Rolul apei râului Mureş în inducerea morbidităţii prin boli infecţioase enterale în judeţul Mureş. Folosirea ratională a apelor vol. III, part I. 1982, Constanţa, 96––101

 • >

  Péter M., Domokos L., Szöllösi Á., Kiss E., Sabău Monica, Bedő C., Piros M. Sanda: Investigaţii microbiologice privind potenţialul poluant al apelor reziduale provenite de la două complexe zootehnice de porcine deversate în râul Mureş. Folosirea rationala a apelor. Vol. III., part. II, Constanţa 1982, 460––464

 • >

  Péter H. Mária, Rácz G., Monea Maria, Péter M.: Obţinerea unui produs vegetal antibacterian pentru uz gastro-enterologic. Primul Simpozion al Medicam. Român. 1979, 195––198, Ed. Med.

 • >

  László I., Péter M., Filep V., Ábrahám A., Bálint E., Kasza L., Páll Györgyi: Experimental investigations in epidemic hepatitis attempts at isolation of the virus. Le III-éme Congr. Internat. Pathol. Infectieuse. Editura Acad. RPR, 1964, 859––867

 • >

  Újváry E., László I., Péntek I., Péter M., Kiss B.: Cercetări bacteriologice în uretrite şi uretra sănătoasă. A II.-a Consf. Derm. Venerol., Iaşi., Ed. Med. 1959, 44––50